• גיבוש מנגנוני פיקוח, בקרה ואכיפה קפדניים כלפי מפעלים מזהמים
  • הרחקת תחנות כוח מזהמות מעירנו
  • שדרוג הגינות הציבוריות ושיקומן
  • גינות קהילתיות חדשות והרחבת החורש העירוני
  • הטמעת ערכים של בנייה ירוקה במבני הציבור המוקמים בעיר
  • נוהל לפתרון בעיות סביבתיות מול רשויות מקומיות שכנות
  • עידוד פיילוטים בנושא קיימות (תחבורה שיתופית, ייעור עירוני, תכניות חדשניות לשימור מים, גגות ירוקים וכיו"ב)
  • שימור "ריאות ירוקות" וחיזוק החשיבות הסביבתית של יערות העיר
  • שילוב יותר אוטובוסים חשמליים בעיר והפחתת זיהום האוויר והרעש

מתוך תכנית סדבון לכפר סבא

אפשר גם למצוא אותנו ברשתות החברתיות הבאות: