• שיתוף הציבור בהליך התכנון המחודש של תוכנית המתאר הכוללנית
  • שמירה על צביון העיר ופיתוח אחראי ומידתי של ההתחדשות העירונית
  • התניית תוספת דירות במתן פתרונות תחבורה, חנייה ומבני ציבור
  • אישור תוכנית שימור מקיפה שתיתן מענה ראוי למבנים ההיסטוריים בעיר לצד מענה בצורך לחידוש אזורים נרחבים בעיר
  • עידוד הקמת דירות קטנות למגורים (בנות 2-3 חדרים)
  • הקמת מבנים רב-תכליתיים לצרכי ציבור
  • הנגשת מבני ציבור

מתוך תכנית סדבון לכפר סבא

מעירים את קניון ערים

היום ״צבענו״ את קניון ערים ואת מרכז העיר בכחול..

...
להמשך...
ככה לא בונים תכנית מתאר.

הבוקר היגשתי לוועדה המחוזית התנגדות לתכנית המתאר הכוללנית כפר סבא 2035.

תושבי כפר סבא לא באמת היו שותפים ב...

להמשך...
לעצור את תכנית מתאר כפר סבא 2035!

על רקע היקף ההתנגדויות והבקשות הרבות למשיכת תכנית המתאר, ולאור העובדה שלא בוצע הליך שיתוף ציבור ראוי במסגרת...

להמשך...

אפשר גם למצוא אותנו ברשתות החברתיות הבאות: