כפר סבא בראשותי תנוהל ביושר ובשקיפות, על פי אמות מידה מוקפדות, שירותית, יעילה, חדשנית ונקיה, ומשתפת את תושביה. אשמור על נכסיה ועל עברה המפואר של העיר תוך שאיפה מתמדת לצמיחה ופיתוח. אדאג לצעירים ולמבוגרים בעיר כאחד, לכל גווני האוכלוסייה, בכל השכונות, בתרבות, בחברה וברווחה.

כולי תקווה שיחד נחזיר את האמון שלנו בעיר ונוביל את כפר סבא למקום הראוי לה, ישר ולעניין!

האמנה למאבק בשחיתות ברשויות המקומיות.

חתמתי על האמנה למאבק בשחיתות ברשויות המקומיות.

...
להמשך...
כאן ב | קלמן - ליברמן

הבוקר התראיינתי ברדיו כאן | רשת ב', אצל קלמן ליבסקינד בנושא הדלפת ״מסמך יצחקי״ מאגף החקירות לפני שנתיים הכולל...

להמשך...
אמנה לבחירות הוגנות

צומת השרון פורסם כי אני בין היחידים מבין המתמודדים לבחירות בכפר סבא, המדווחים על תרומות לבחירות כנדרש בחוק.

להמשך...

מהלך של מקסימום שתי קדנציות חייב להתבצע, גם בכפר סבא, גם ברשויות אחרות, וגם ברמה הלאומית.

אפשר להנהיג גם א...

להמשך...
יוסי סדבון בא לעשות לכם סדר

מוזמנים לקרוא את הכתבה במעריב זמן צפון-שרון.

יחד נשיב לציבור את האמון במוסדות השלטון המקומי, להמשך...

אפשר גם למצוא אותנו ברשתות החברתיות הבאות: